CARTA DELS PROFESSIONALS DE SERVEIS SOCIALS A Sr. TRIAS.

A L’ATENCIÓ SR. TRIAS, EXCEL.LENTÍSSIM ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

ACORD PROFESSIONAL

PROFESSIONALS DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS EN RELACIÓ ALS DESNONAMENTS

Els Equips bàsics de serveis socials, formats per Treballadors/es Socials, Educadors/es Socials i Psicòlegs/gues, amb el Suport dels i les professionals de les Unitats de Gestió Administratives, som qui de primera mà coneixem el patiment que està generant a la ciutadania la creixent desigualtat social. Valorem que aquesta desigualtat atempta contra els pilars bàsics de l’ordenament democràtic que són la llibertat, la dignitat i la igualtat de tota la ciutadania. La pèrdua de l’habitatge provocada per l’augment de desnonaments és un dels problemes més greus que estan patint molts ciutadans i ciutadanes.
Els/les professionals de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona volem manifestar amb aquest escrit el nostre posicionament davant la situació provocada pels desnonaments a la ciutat de Barcelona.

CONTINUAR LLEGINT.